Sektörle Buluşma Etkinliği Hakkında

 

Üniversite olarak Havacılık Sektöründe yaşanan gelişmeler ışığı altında sektörün ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı mezunlar yetiştirmek, amacıyla 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında “Sektörle Buluşacağımız” bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinlikte önce sektörde önemli pozisyonlarda bulunan, bilgi ve birikime sahip davetli konuşmacılarımız, öncelikle kendi kurumlarını tanıtacaklar, faaliyet alanlarında istihdam edilen insan kaynaklarının nasıl bir alt yapıya sahip olmaları gerektiği, bu bağlamda eğitim programlarımızı güncellemede bize önemli katkıda bulunacak geri bildirimlerde bulunacaklardır. Daha sonra soru-cevap kısmında ise siz öğretim üyelerimizin etkinliğimizin amacı doğrultusunda yöneltecekleri sorular, konuşmacılarımız tarafından cevaplandırılacaktır.

 

Not:

-Her bir oturumun süresi en fazla 60 dakika olacak

-Oturuma katılmak için MS Teams kullanılacaktır.

Etkinliğinize ait ekip kodu “u8pgb7m” ‘dir.

 

Caption