Preaload Image
HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI
AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM
BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6
MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5
MAN 141 Matematik I Mathematics I 3 1 3 6
MAN 171 İşletme Yönetiminin Temelleri Fundamentals of Business Administration 3 0 3 5
ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 4
TUR 105 Türk Dili I Turkish I 2 0 0 2
ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2 0 0 2
İKİNCİ YARIYIL / SECOND SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 104 Havacılık Yönetiminin Temelleri II Fundamentals of Aviation Management II 3 0 3 6
MAN 132 Ekonominin Temelleri II Fundamentals of Economics II 3 0 3 5
MAN 142 Matematik II Mathematics II 3 1 3 6
MAN 144 İşletmede Bilgisayar Kullanımı Business Computing 3 0 3 5
ENG 106 Akademik Yazma Becerileri Academic Writing Skills 2 2 3 4
TUR 106 Türk Dili II Turkish II 2 0 0 2
ATA 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Principles of Atatürk and History of the Revolution II 2 0 0 2
ÜÇÜNCÜ YARIYIL / THIRD SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 203 Hava Kuralları ve Hava Seyrüsefer Sistemleri Rules of the Air and Air Navigation Systems 3 0 3 5
MAN 221 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 3 0 3 5
MAN 223 Finansal Muhasebe Financial Accounting 3 0 3 5
MAN 241 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics 3 0 3 5
ENG 201 Havacılık Yönetimi İngilizcesi I English for Aviation Management I 2 2 3 5
ELEC I Bölüm Dışı Seçmeli Ders I Non-Departmental Elective Course I 3 0 3 5
DÖRDÜNCÜ YARIYIL / FOURTH SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 250 Havacılık Sektöründe Staj I Work Placement in Aviation Industry I 0 0 0 7
AVM 202 Havacılık Pazarlaması ve Hizmet Yönetimi Aviation Marketing and Services Management 3 0 3 5
AVM 204 Ulaştırmanın İlkeleri Transportation Principles 3 0 3 5
AVM 206 Havacılık Hukuku Aviation Law 3 0 3 5
ENG 202 Havacılık Yönetimi İngilizcesi II English for Aviation Management II 2 2 3 5
ELEC II Kültür Seçmeli Ders I Cultural Elective Course I 3 0 3 3
BEŞİNCİ YARIYIL / FIFTH SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 301 Havalimanı Operasyonları Airport Operations 3 0 3 6
AVM 305 Havacılıkta Sayısal Yöntemler Quantitative Methods in Aviation 3 0 3 5
MAN 311 Finansal Yönetim Financial Management 3 0 3 5
MAN 371 Örgüt Teorisi Organization Theory 3 0 3 6
ELEC III Bölüm Seçmeli Ders I Departmental Elective Course I 3 0 3 5
ELEC IV Kültür Seçmeli Ders II Cultural Elective Course II 2 2 3 3
ALTINCI YARIYIL / SIXTH SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 350 Havacılık Sektöründe Staj II Work Placement in Aviation Industry II 0 0 0 7
AVM 302 Havalimanı Yönetimi Airport Management 3 0 3 5
AVM 306 Havayolu Yönetimi Airline Management 3 0 3 5
MAN 340 Yönetim Bilişim Sistemleri Management Information Systems 3 0 3 5
ELEC V Bölüm Seçmeli Ders II Departmental Elective Course II 3 0 3 5
ELEC VI Kültür Seçmeli Ders III Cultural Elective Course III 3 0 3 3
YEDİNCİ YARIYIL / SEVENTH SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 401 Hava Taşımacılığı Düzenlemeleri Air Transport Regulations 3 0 3 6
AVM 403 Havacılık Endüstrisinde Stratejik Yönetim Strategic Management in Aviation Industry 3 0 3 6
ELEC VII Bölüm Seçmeli Ders III Departmental Elective Course III 3 0 3 5
ELEC VIII Bölüm Dışı Seçmeli Ders II Non-Departmental Elective Course II 3 0 3 5
ELEC IX Bölüm Dışı Seçmeli Ders III Non-Departmental Elective Course III 3 0 3 5
ELEC X Kültür Seçmeli Ders IV Cultural Elective Course IV 3 0 3 3
SEKİZİNCİ YARIYIL / EIGHTH SEMESTER
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 402 Emniyet Yönetimi Sistemi Safety Management System 3 0 3 6
AVM 404 Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resource Management in Aviation 3 0 3 6
ELEC XI Bölüm Seçmeli Ders IV Departmental Elective Course IV 3 0 3 6
ELEC XII Bölüm Seçmeli Ders V Departmental Elective Course V 3 0 3 6
ELEC XIII Bölüm Dışı Seçmeli Ders IV Non-Departmental Elective Course IV 3 0 3 6