Preaload Image
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ / DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 351 Havacılık Emniyeti Aviation Safety 3 0 3 6
AVM 451 Havacılık Proje Yönetimi Aviation Project Management 3 0 3 5
AVM 452 Havacılıkta Risk Yönetimi Risk Management in Aviation 3 0 3 5
AVM 453 Havacılıkta Kalite Yönetimi Quality Management in Aviation 3 0 3 5
AVM 454 Havacılıkta Gelir Yönetimi Revenue Management in Aviation 3 0 3 6
AVM 455 Havacılıkta Çevre Yönetimi Environmental Management in Aviation 3 0 3 5
AVM 456 Havacılıkta Bakım Yönetimi Maintenance Management in Aviation 3 0 3 6
AVM 457 Havacılık Ekonomisi ve Politikası Aviation Economics and Policy 3 0 3 6
AVM 458 Havayolu İş Modelleri ve Stratejik Yönetim Airline Business Models and Strategic Management 3 0 3 6
AVM 459 Havacılık Finansmanı ve Varlık Yönetimi Aviation Financing and Asset Management 3 0 3 6
AVM 460 Havalimanı Master Planlama Airport Master Planning 3 0 3 6
AVM 461 Havalimanı Tasarım ve Geliştirme Airport Design and Development 3 0 3 5
AVM 462 Havalimanı Kaynak Yönetimi Airport Resource Management 3 0 3 6
AVM 463 Yolcu Hizmetleri Yönetimi Passenger Services Management 3 0 3 5
AVM 464 Terminal İşletmeciliği Terminal Management 3 0 3 5
AVM 465 Havacılık İstihbaratı Aviation Intelligence 3 0 3 5
AVM 466 Slot Yönetimi Slot Management 3 0 3 5
AVM 467 Yer Hizmetleri Ground Services 3 0 3 5
AVM 468 Hava Trafik Hizmetleri ve Kontrol Üniteleri Air Traffic Services and Air Traffic Control Units 3 0 3 5
AVM 469 Havacılık Çalışanları İçin Yöneticilik Becerileri Management Skills For Aviation Professionals 3 0 3 5
AVM 470 Havacılık Sistemi Ve Havacılık Bilgi Yönetimi Aviation System And Aeronautical Information Management 3 0 3 5
AVM 471 Havacılık İşletmelerinde Kriz Yönetimi Crisis Management In Aviation Enterprises 3 0 3 5
AVM 472 Uçuş Planlama Ve Koordinasyonu Flight Planning And Coordination 3 0 3 5
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ / NON-DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
FLT 261 Meteoroloji Meteorology 3 0 3 5
FLT 361 Havacılık Tarihi Aviation History 3 0 3 6
FLT 367 Havacılık Güvenliği Aviation Security 3 0 3 6
FLT 368 Havacılıkta Zaman Planlaması Scheduling in Aviation 3 0 3 6
MAN 320 Muhasebe Accounting 3 0 3 5
MAN 330 Uluslararası Ekonomi Kuruluşları International Economic Organizations 3 0 3 5
MAN 370 İşletmede İletişim Business Communications 3 0 3 5
MAN 373 Örgütsel Davranış Organizational Behavior 3 0 3 5
MAN 374 Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Total Quality Management 3 0 3 5
MAN 380 Uluslararası Pazarlama International Marketing 3 0 3 6
MAN 383 Satış Yönetimi Sales Management 3 0 3 5
MAN 420 Denetim Auditing 3 0 3 5
MAN 421 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları International Financial Reporting Standards 3 0 3 5
MAN 422 Endüstri İlişkileri ve İş Hukuku Industrial Relations and Labor Law 3 0 3 6
MAN 431 Uluslararası Ekonomi International Economics 3 0 3 6
MAN 432 Para Ekonomisi Monetary Economics 3 0 3 6
MAN 433 İşletme İktisadı Managerial Economics 3 0 3 6
MAN 440 Karar Teorisi Decision Theory 3 0 3 6
MAN 441 Kriz Yönetimi Crisis Management 3 0 3 6
MAN 442 Gelir Yönetimi Revenue Management 3 0 3 6
MAN 445 Ekonometri Econometrics 3 0 3 6
MAN 446 Zaman Serileri Analizi Time Series Analysis 3 0 3 6
MAN 470 Toplam Kalite Yönetimi Multinational Corporations and Foreign Direct Investment 3 0 3 6
MAN 480 Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları Marketing Strategies and Research 3 0 3 6
MAN 481 Girişimcilik Entrepreneurship 3 0 3 6
MAN 482 E-İşletme E-Business 3 0 3 4
LOG 103 Lojistiğin Temelleri Fundamentals of Logistics Management 3 0 3 6
LOG 104 Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Fundamentals of Supply Chain Management 3 0 3 6
LOG 452 Boru Hattı Taşımacılığı Pipeline Transportation 3 0 3 5
LOG 453 Demiryolu Taşımacılığı Rail Transportation 3 0 3 5
LOG 454 Karayolu Taşımacılığı Road Transportation 3 0 3 5
LOG 455 Gıda Lojistiği Food Logistics 3 0 3 5
LOG 456 İntermodal Taşımacılık Intermodal Transportation 3 0 3 5
LOG 457 Konteyner Taşımacılığı Container Transportation 3 0 3 5
LOG 458 Türkiye’de Lojistik Logistics in Turkey 3 0 3 5
LOG 459 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hazardous Materials Transportation 3 0 3 5
LOG 460 Çizelgeleme Scheduling 3 0 3 5
LOG 461 Lojistik Planlama ve Modelleme Logistics Planning and Modelling 3 0 3 5
LOG 462 Deniz Lojistiği Maritime Logistics 3 0 3 5
LOG 463 Afet Lojistiği Humanitarian Aid Logistics 3 0 3 5
LOG 464 Entegre Lojistik Destek Integrated Logistic Support 3 0 3 6
LOG 465 Lojistik Yönetimi Logistics Management 3 0 3 6
LOG 466 Perakende Lojistiği Retail Logistics 3 0 3 5
LOG 467 Ulaştırma Ekonomisi ve Politikası Transportation Economics and Policy 3 0 3 5
LOG 468 Ters ve Yeşil Lojistik Reverse and Green Logistics 3 0 3 5
LOG 469 Enerji Lojistiği Energy Logistics 3 0 3 6
LOG 471 Enerji, Çevre ve Hukuk Energy, Environment and Law 3 0 3 6
LOG 472 Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Energy Management and Sustainability 3 0 3 6
LOG 473 Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması Operations Research in Energy Systems 3 0 3 5
LOG 474 Endüstride Enerji Yönetimi Energy Management in Industry 3 0 3 5
LOG 475 Enerji Politikaları Energy Policy 3 0 3 5
LOG 476 Enerji Ekonomisi Energy Economics 3 0 3 5
LOG 477 Yaratıcılık ve İnovasyon Creativity and Innovation 3 0 3 6
LOG 478 Yeni Ürün Geliştirme New Product Development 3 0 3 6
LOG 479 Üretim Stratejileri Production Strategies 3 0 3 5
LOG 480 Esnek Üretim Sistemleri Flexible Manufacturing Systems 3 0 3 5
LOG 481 Proje Döngüsü Yönetimi Project Lifecycle Management 3 0 3 5
IND 306 Sistem Analizi ve Tasarımı Systems Analysis and Design 3 0 3 6
IND 307 Benzetim Simulation 3 0 3 6
IND 475 Tahmin Metotları ve Uygulamaları Forecasting Methods and Applications 3 0 3 6