Preaload Image
HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ İÇİN ÇİFT DAL / YAN DAL PROGRAMI
FACULTY of AIR TRANSPORTATION DOUBLE MAJOR / MINOR PROGRAM
Çift Dal / Double Major: 48 Kredi / 48 Credits
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6
MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5
MAN 132 Ekonominin Temelleri II Fundamentals of Economics II 3 0 3 5
MAN 171 İşletme Yönetiminin Temelleri Fundamentals of Business Administration 3 0 3 5
AVM 104 Havacılık Yönetiminin Temelleri II Fundamentals of Aviation Management II 3 0 3 6
MAN 223 Finansal Muhasebe Financial Accounting 3 0 3 5
AVM 202 Havacılık Pazarlaması ve Hizmet Yönetimi Aviation Marketing and Services Management 3 0 3 5
AVM 204 Ulaştırmanın İlkeleri Transportation Principles 3 0 3 5
AVM 301 Havalimanı Operasyonları Airport Operations 3 0 3 6
AVM 302 Havalimanı Yönetimi Airport Management 3 0 3 5
AVM 303 Havacılıkta Sayısal Yöntemler Quantitative Methods in Aviation 3 0 3 5
AVM 306 Havayolu Yönetimi Airline Management 3 0 3 5
AVM 401 Hava Taşımacılığı Düzenlemeleri Air Transport Regulations 3 0 3 6
AVM 402 Emniyet Yönetimi Sistemi Safety Management System 3 0 3 6
AVM 403 Havacılık Endüstrisinde Stratejik Yönetim Strategic Management in Aviation Industry 3 0 3 6
AVM 404 Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resource Management in Aviation 3 0 3 6
Yan Dal / Minor: 24 Kredi / 24 Credits
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6
MAN 171 İşletme Yönetiminin Temelleri Fundamentals of Business Administration 3 0 3 5
MAN 223 Finansal Muhasebe Financial Accounting 3 0 3 5
AVM 202 Havacılık Pazarlaması ve Hizmet Yönetimi Aviation Marketing and Services Management 3 0 3 5
AVM 302 Havalimanı Yönetimi Airport Management 3 0 3 5
AVM 306 Havayolu Yönetimi Airline Management 3 0 3 5
AVM 403 Havacılık Endüstrisinde Stratejik Yönetim Strategic Management in Aviation Industry 3 0 3 6
AVM 404 Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resource Management in Aviation 3 0 3 6
SEÇMELİ DERSLER / ELECTIVE COURSES
Ders Kodu / Course Code Ders Adı Course Name Teori / Theory Uygulama / Application Yerel Kredi / Local Credits AKTS / ECTS
AVM 251 Havacılık Pazarlaması Aviation Marketing 3 0 3 6
AVM 351 Havacılık Emniyeti Aviation Safety 3 0 3 6
AVM 352 Havacılık Hukuku Aviation Law 3 0 3 6
AVM 451 Çevreye İlişkin Konuların Yönetimi Management of Environmental Issues 3 0 3 6
AVM 452 Havalimanı Master Planlama Airport Master Planning 3 0 3 6
AVM 453 Havalimanı Tasarım ve Geliştirme Airport Design and Development 3 0 3 6
AVM 454 Havacılık Ekonomisi ve Politikası Aviation Economics and Policy 3 0 3 6
AVM 455 Havacılık İstihbaratı Aviation Intelligence 3 0 3 6
AVM 456 Havacılık Proje Yönetimi Aviation Project Management 3 0 3 6
AVM 457 Havacılıkta Risk Yönetimi Risk Management in Aviation 3 0 3 6
AVM 458 Havacılıkta Gelir Yönetimi Revenue Management in Aviation 3 0 3 6
AVM 459 Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resource Management in Aviation 3 0 3 6
AVM 460 Havayolu İş Modelleri Airline Business Models 3 0 3 6
AVM 461 Slot Yönetimi Slot Management 3 0 3 6
AVM 462 Uçak Finansmanı ve Varlık Yönetimi Aircraft Financing and Asset Management 3 0 3 6
AVM 463 Yer Hizmetleri Ground Services 3 0 3 6
AVM 464 Hava Trafik Hizmetleri ve Kontrol Üniteleri Air Traffic Services and Air Traffic Control Units 3 0 3 6
MAN 251 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Cost and Management Accounting 3 0 3 6
MAN 252 İşletmede İletişim Business Communications 2 2 3 6
MAN 253 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4
MAN 254 Maliyet Muhasebesi Cost Accounting 3 0 3 6
MAN 351 Finansal Yönetim Financial Management 3 0 3 6
MAN 352 Yönetim Bilimine Giriş Introduction to Management Science 3 0 3 6
MAN 353 Toplam Kalite Yönetimi Total Quality Management 3 0 3 6
MAN 451 Ağ Yönetimi Network Management 3 0 3 6
MAN 452 Bütünleşik Hizmet Yönetimi Integrated Service Management 3 0 3 6
MAN 453 Sözleşme Hukuku Contract Law 3 0 3 6
MAN 454 Uluslararası İşletmecilik International Business 3 0 3 6
MAN 455 Uluslararası Ticaret ve Finansman International Trade and Finance 3 0 3 6
MAN 456 Uygarlık ve Bilim Tarihi History of Civilization and Science 3 0 3 6
MAN 457 Yönetim Ekonomisi Managerial Economics 3 0 3 6
MAN 458 İşletmede Süreklilik ve Kriz Yönetimi Business Continuity and Crisis Management 3 0 3 6
MAN 459 Müşteri İlişkileri Yönetimi Customer Relationship Management 3 0 3 6