Havacılık Yönetimi Lisans Programına hangi puan türü ile öğrenci alınmaktadır?
Havacılık Yönetimi Lisans Programına TM  puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Daha fazla bilgi için ÖSYM kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Havacılık Yönetimi Programının eğitim dili nedir?
Programın eğitim dili İngilizce’dir.

Havacılık Yönetimi Lisans Programının eğitim süresi kaç yıldır?
Havacılık Yönetimi Lisans Programının eğitim süresi 1 sene hazırlık, 4 sene lisans olmak üzere 5 yıldır.

Havacılık Yönetimi Lisans Programında Yabancı Dil Hazırlık sınıfı var mıdır? Varsa zorunlu mudur?
Programda bir yıllık zorunlu “İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. İngilizce yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrenciler, bölüm derslerini almaya hak kazanırlar. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerin bölüm derslerini almadan önce İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve bu sınıfı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir

Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?
Program İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü’nde yürütülecektir. Bu programa kayıt olan öğrenciler Ankara Etimesgut Türkkuşu Kampüsü’nde öğrenim göreceklerdir.

Havacılık Yönetimi Lisans Programının eğitim ücreti ne kadardır?
Havacılık Yönetimi Lisans Programının eğitim ücreti, her akademik yıl başlangıcında belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Havacılık Yönetimi Lisans Programında burslu olarak okumak mümkün müdür? Burslu program neleri kapsamaktadır?
Üniversitemiz, Havacılık Yönetimi Lisans Programında eğitim görecek öğrencilerine farklı burs imkanları sağlamaktadır. ÖSYS puanı ile yapılan tercihler doğrulusunda tam burslu %50 ve % 25 burs hakkı verilerek okuyacak öğrenciler olacaktır. Burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öğrenci yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarıyla devam ettiği sürece sağlanacaktır.

Havacılık Yönetimi Lisans Programında zorunlu staj uygulaması var mıdır?
Mezun olabilmek için tüm lisans öğrencilerinin 2. ve 3. Sınıf sonunda yazın 20 şer iş günü olmak üzere toplamda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajları bulunmaktadır. Staj dönemleri sonunda hazırlanan raporların uygulama süresince edinilen deneyimleri ve bilgileri yansıtması gerekmektedir. Raporların teslimatından sonra değerlendirme yapılarak staj başarılı ya da başarısız sayılır.

Havacılık Yönetimi Lisans Programında devam zorunluluğu var mıdır?
Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına ve uygulamalarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken, değerlendirmede o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.

Havacılık Yönetimi Lisans Programından mezun olabilmek için gereken akademik ortalaması nedir?
Havacılık Yönetimi Lisans Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2,00/4,00 olması gerekmektedir.

Havacılık Yönetimi Lisans Programından mezun olabilmek için 4 yıllık lisans eğitimi süresince toplam kaç AKTS ders almış olmak gerekir?
Programdan mezun olabilmek toplamda 240 AKTS (8 yarıyıl, 30’ar AKTS kredisi) kredilik ders alınması gerekmektedir.