Havacılık sektörü, küreselleşen dünyamızda, ülkeler arası seyahatin ve havayolu taşımacılık faaliyetlerinin kolaylaşmasıyla, büyük bir hız ile modernleşmekte ve büyümektedir. Bu modernleşme ve büyümenin yansımaları, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda önemli bir yere sahip olan ülkemizde de 2003 yılındaki liberalleşmenin sonrasında hızlı bir şekilde gözlemlenmektedir. Sektörün büyümesine paralel olarak sektördeki yetişmiş personele olan talep ve iş olanakları hızla artmaktadır. Büyük kaynaklar harcanarak yeni havalimanları yapılmakta, kamu-özel havayolu şirketleri faaliyetlerini genişletmekte, havacılık sektörü ile yakın ilişki içinde olan uluslararası ticaret, turizm, konaklama ve birçok destek hizmeti veren endüstri, iş hacimlerini artırmaktadır.

Türk Hava Kurumu 90 yılı aşkın geçmişiyle, ülkemizin havacılık alanındaki en köklü ve birikimli kurumudur. Bu bilgi birikimini, ülkemizin gelecek nesillerine aktarmayı istiyor, onların refah seviyesi yüksek bir ülkede yaşamalarını sağlayacağımıza inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası doğrultuda görev alacak, söz sahibi olacak ve fark yaratacak gençler yetiştirebilmek amacıyla zorlu ama bir o kadar da anlamlı bir yükün altına girdik. Havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına olan talebin üniversitemiz mezunları arasından karşılanması için çalışmaya ant içtik. Akademik kadromuzu, müfredatımızı, ders içeriklerini, ders dışı faaliyetlerimizi bu düşüncelerle oluşturduk.

İşletme Fakültemiz bünyesindeki Havacılık Yönetimi Bölümünde, profesyonel iş hayatında kendilerine yer bulabilecek yönetici adayları yetiştiriyoruz. Bu alanda ülkemizin havacılık sektöründeki öne çıkmış kurum ve kuruluşların katkılarını, kurduğumuz ilişkilerle uluslararası eğitim kurumlarının tecrübelerini öğrencilerimize sunuyoruz. Teorik bilgi altyapısına ilave olarak iş yaşamının profesyonel ve pratik uygulamaları hakkında da deneyim kazanabilme adına “Tümleşik Eğitim” kavramı ile ifade ettiğimiz üniversite – sanayi işbirliği konusuna büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimize dört yıllık lisans eğitimleri boyunca her yaz staj yapabilme fırsatları yaratıyoruz.

Öğrencilerimiz; analitik düşünebilen, problem çözmeye odaklanmış, yöneticilik ve liderlik vasıfları olan, entelektüel kapasiteleri yüksek profesyoneller olarak yetişecek, günümüzde kolaylıkla erişilebilen bilgiyi gerçek hayatın, girift problemlerinin çözümünde kullanabilme becerileriyle donanacaklar. Öğrencilerimiz, başta havayolu şirketleri ve havalimanı işletmeleri; kamu kurumları ve üniversiteler; danışmanlık, denetim, mali müşavirlik kuruluşları; uluslararası kurumlarda (ICAO, IATA, Eurocontrol, EASA, FAA, vb.) kolaylıkla iş sahibi olan işletmeciler olarak geleceğe hazırlanacaklar.

Havacılık Yönetimi Lisans Programı, havacılık sektöründeki başarılı bir kariyerin başlangıç noktası olmakla birlikte verdiğimiz temel işletmecilik eğitimi, sadece havacılık sektöründe değil tüm sektörlerde de çalışabilmeyi mümkün kılıyor. Bu yönüyle genel işletmecilik programlarına kıyasla çok daha rekabetçi profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buna ilave olarak fakültemizin ve üniversitemizin diğer bölümlerinde çift ana dal programı ve yan dal programı ile ikinci bir lisans diploması almanıza olanak sağlıyoruz.

Bölümümüz, hem havacılık sektörü hem de diğer sektörler için tercih edilen işletmecilik eğitimi ile aday öğrenciler için eşsiz bir seçim olacaktır. Türkiye’de Havacılık Yönetimi Bölümü olarak TM-1 puanı ile öğrenci alan bir bölümümüz. Müfredatımızdaki tüm dersleri İngilizce olarak vermenin yanı sıra mesleki İngilizce dersleri ile öğrencilerimizin dil becerilerini destekliyoruz. Öğrencilerimizi değişim programları aracılığı ile yurtdışında en az bir yarıyıl eğitim almaları için cesaretlendiriyoruz. Üniversitemiz ve fakültemizdeki çok kültürlü ortam öğrencilerimizin dünyayı daha yakından tanımalarına olanak sağlıyor.

Sizin de ailemize katılmanızı umuyor ve heyecanımızı paylaşmaya davet ediyorum.

Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı